Vistas de página en total

jueves, 31 de octubre de 2013

Recuperació especial d'assinatures de 3r per alumnes de 4t d'ESO.

Has passat a 4t però tens suspès alguna assignatura de ciències, encara  pots recuperar-les per aprovar 4t d'ESO.

 Ciències naturals: 
-Química:  descarregar dossier de recuperació i parlar amb el mestre.
-Biologia: parlar amb el mestre directament.
Matemàtiques:
Aprovant les matemàtiques de 4t d'ESO  et quedarien aprovades les de 3r. Així que estudia i esforçat tot el que puguis.

viernes, 21 de junio de 2013

RECUPERACIÓ D'ESTIU 3r D'ESO I PREPARACIÓ DE 4t D'ESO.
Matemàtiques 3r d'ESO: dossier de recuperació per obrir o descarregar

Química 3r d'ESO: dossier de recuperació per obrir o descarregar.
Biologia: Heu de copiar els esquemes finals de les unitats  3,4,5, 6 i presentar-les el dia de l’examen al setembre (les heu d’estudiar ja que entrarà això).
Dossier de preparació de 4t d'ESO de matemàtiques: indicat als alumnes que han presentat  alguna recuperació de matemàtiques o per aquells que volem millorar i treure millors notes a 4t. Per obrir o descarregar.

RECORDEU QUE ÉS OBLIGATORI PRESENTAR EL DOSSIER AL SETEMBRE PER FER L’EXAMEN DE RECUPERACIÓ.
contador gratis