Vistas de página en total

miércoles, 13 de junio de 2018

3R ESO Recuperacions de juny i setembre 2018

Recuperacions de juny i setembre 2018Matemàtiques Juny:
Matemàtiques setembre
S'han de fer dos dossier a l'estiu de manera intercalada i s'han de presentar al setembre amb el 50% minim fet  de cadascú d'aquest.

1r dossier: 
Matemàtiquescomuns.
2n dossier: Preparacióde competències bàsiques.
Al setembre es farà un examen del contigut dels dossiers.

Química juny/setembre: 
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc + fitxa de factors de conversió feta.
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc + fitxade factors de conversió feta.
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8, en full blanc + fitxade factors de conversió feta.
Amb més d'un trimestre, el dossier és acumulatiu
Biologia juny/setembre:
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8,9 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
Amb més d'un trimestre, el dossier és acumulatiu però l'examen oral de l'unita que vulguis.

contador gratis